Whatsap Destek Hattı

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davasının şartları nelerdir ?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için;

 • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır
 • Eşlerin birlikte başvuru yapması veya bir eşin diğer eşin davasını kabul etmesi gerekir.
 • Eşlerin ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ mahkemece uygun bulunmalıdır
 • Eşler mahkeme tarafından bizzat ve aynı anda dinlenmeli ayrıca mahkeme tarafların iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir
 • Eşler protokolde boşanmanın mali sonuçlarını ve ortak çocukların durumunu düzenlemiş olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır ?

Anlaşmalı boşanma davasını eşlerden biri veya ikisi ,boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile Aile mahkemesine (Aile mahkemesi yoksa Aile mahkemesi sıfatıyla Asliye hukuk mahkemesine ) açabilirler.Yetkili ve görevli mahkeme eşlerin birlikte oturduğu yer Aile mahkemesidir.Bu yetki kesin yetki kuralı olmadığından taraflarca itiraz edilmezse başka bir yerdeki mahkemede de bu dava görülebilir.
Dava açıldıktan kısa süre sonra mahkemece tensip zaptı düzenlenerek eşlere duruşma günü bildirilir.Tarafların duruşmaya katılmaları zorunludur ,hakim tarafların boşanma kararını ve protokolü hür iradeleriyle onaylayıp imzaladıklarına tarafları dinleyerek kanaat etmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasında dava dilekçesi nasıl yazılır ?

Eşlerden biri ,birlikte ikamet ettkleri yer Aile mahkemesine (yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine)hitaben;
Kendisi ve eşinin isim ,soyad ve Tc ve adres bilgilerini
Dilekçede evlilik birliğini devam ettirmelerinin imkansız olduğunu ve anlaşarak boşanmak istediklerini belirtmelidirler.
Boşanmanın ekonomik sonuçlarını ve çocukların durumunu yapılan anlaşmalı boşanma protokolünde anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer ?

Anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi ile birlikte dava açılmış olur.Dava açıldıktan sonra mahkeme tensip zaptı düzenler ve mahkemenin taraflara gün vermesinden önce (cevap,cevaba cevap vs.)aşamalarının tamamlanmış olması gerekir.Eşler süreci hızlandırmak isterlerse dilekçe aşamalarına ilişkin süreleri kullanmak istemediklerine dair dilekçe vererek duruşma günü verilmesini isteyebilirler.Dilekçenin verilmesinden sonra kesin olmasa da ortalama bir iki ay içerisinde duruşma tarihi verilir.

Duruşmada taraflar dinlenerek mahkeme tarafından protokol ve dilekçe uygun bulunursa tarafların boşanmasına karar verilir. 

Boşanma kararının kesinleşmesi için gerekçeli kararın taraflara tebliğinden sonra iki haftalık kesin süre içerisinde kanun yoluna başvurulmaması gerekir.Burada yine taraflar süreci hızlandırmak isterlerse; mahkeme kalemine giderek kanun yollarına başvurmak vazgeçme dilekçesi verirler ve boşanma kararı kesinleşir.

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir ve nasıl yazılmalıdır ?

 • Protokolde boşanmanın tarafları açısından mali sonuçları konusunda anlaşma sağlanmış olmalıdır.Mali sonuçlar şunlardır:
 1. Maddi Tazminat 
 2. Manevi Tazminat
 3. Yoksulluk Nafakası
 • Taraflar çocukların velayeti,iştirak nafakası ve kişisel ilişki tesisi konularında anlaşılmış olmalıdır.
 • Mal paylaşımı ve altın alacağı konularında anlaşma sağlanmış olmalıdır.
 • Boşanma kararı kesinleşmeden protokolde değişiklikler yapılabilir.
 • Hakim de tarafların ve çocukların menfaati için protokolde değişiklik yapabilir yalnız bunun taraflarca da kabul edilmesi gerekir.
 • Boşanmada çocukların durumu ve mali sonuçlar dışında anlaşma varsa ,bu anlaşmalar da bağlayıcıdır.(Kadının boşanmadan sonra kendi soyadını kullanacak olması,taşınmaz veya araç devri anlaşması(mal rejimi)kira veya aidat ödeme anlaşması vb.

 Anlaşmalı boşanma davası iptal edilebilir mi ?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma kararı verilmeden ,davacı eş tarafından boşanma davasından feragat ettiğine dair bir dilekçe ile davanın açıldığı mahkemeye yazılı veya sözlü olarak başvurabilir.Taraflar gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 haftalık itiraz süresi içerisinde de itiraz ederek boşanmadan vazgeçebilir.

Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya çevrilebilir mi?

Taraflar evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile açılan çekişmeli boşanma davasını, bizzat beyanda bulunarak boşanma sebepleri konusunda anlaşmaya vardıklarını ve düzenledikleri protokol gereğince anlaşmalı boşanmaya karar verilmesini istediklerini söyleyerek anlaşmalı boşanma davasına çevirebilirler.
Özel boşanma sebeplerine dayalı çekişmeli boşanma davaları ise usulüne uygun bir şekilde ıslah edilerek anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilir.

Anlaşmalı boşanma davası için avukat tutmak zorunlu mu ?

Anlaşmalı boşanma davası için avukat tutmak zorunlu değildir.Ancak tarafların hak kaybına uğrayabileceği göz önüne alınarak profesyonel bir yardım almak kişilerin yararına olacaktır.Avukatların hukuki süreçteki rolü çok önemlidir.Sürecin daha hızlı ve sağlıklı yönetilmesi ayrıca tarafların herhangi bir maddi ve hukuki kayba için bir boşanma avukatı ile anlaşmak ve hukuki destek almak daha sağlıklı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat ücreti ne kadardır ?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukatlara ödenecek ücret çekişmeli boşanma davalarına oranla daha az emek ve mesai gerektirdiğinden taraflar açısından ücret daha makul olmaktadır.Bu ücret Türkiye Barolar Birliği ve avukatların bağlı olduğu barolar tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir.Samsun Barosu tarafından boşanma davaları takibi için bir avukatın alması gereken asgari ücret Samsun Barosu 2024 YILI tavsiye niteliğindeki Ücret Tarifesinde belirlenmiştir.

Anlaşmalı boşanma avukatı ne iş yapar ?

Anlaşmalı boşanma avukatı boşanma davasının tarafların bu süreci daha hızlı ve ve hak kaybına uğramadan iradelerini organize ederek ;her iki tarafın da bilgilendirilmesini ve boşanma sürecini daha profesyonel olarak takip edilmesini sağlayan avukattır.Bu sebeple Samsun Boşanma Avukatı olarak taraflara anlaşmalı boşanma sürecinde mesleki tecrübe ve birikimimiz ile yardımcı oluyoruz.

Anlaşmalı boşanma sürecinde ,Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması için ofisimizde taraflarla görüşüp toplantı esnasında çıkan aksaklıkları her iki tarafa da detaylı anlatarak iradelerini ve isteklerini daha detaylı bir şekilde protokole yansıtmaları için hukuki destek sağlıyoruz.Samsun İlkadım’da bulunan ofisimizde hem fiziki hem online olarak anlaşmalı boşanma süreçleri için gerekli her türlü hukuki hizmeti veriyoruz.Bizlere iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.